gdańsk_pomorskieeu_logo

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął pierwszy konkurs ogłoszony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020. Wybrano 23 najlepsze projekty o wartości 40,4 mln zł, skierowane do mieszkańców województwa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Wartość unijnego wsparcia wyniosła 34,35 mln zł.

Konkurs z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa był dedykowany ośrodkom pomocy społecznej z województwa pomorskiego, które dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej będą wspierać mieszkańców województwa, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, ubóstwa lub innych przyczyn.

Dla uczestników projektów przewidziano m.in.: kursy i szkolenia zawodowe, pomoc psychologiczną, staże zawodowe, a także inne formy wsparcia mające na celu usamodzielnienie życiowe i zawodowe klientów ośrodków pomocy społecznej.

Łącznie w 23 projektach wsparcie obejmie 2793 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 888 osób z niepełnosprawnościami.

Lista ośrodków, które będą realizowały projekty, dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 

Za: pomorskie.eu

; ;