gdańsk_pomorskieeu_logo

Uchwałą 275/128/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2016″.

Poniżej znajduje się lista beneficjentów, która jest również załącznikiem do wskazanej wyżej uchwały.

Ponadto załączamy formularze trzech dokumentów (1. Opisu zadania z harmonogramem, 2. Kosztorysu i 3. Oświadczenia dot. VAT), których wypełnienie jest niezbędne przy sporządzaniu umów grantowych.

Kontakt:
Małgorzata Wojtowicz, tel. 58 32 68 356, m.wojtowicz@pomorskie.eu

Pliki do pobrania:

Za: pomorskie.eu

; ;