MOPS_logo_2-11

Gdyński mAgIeL Twórczy 

Ludzi Integracja, Możliwości Demonstracja, Kultury Prezentacja ! 

Gdynia, Skwer Arki przy Bulwarze Nadmorskim

 

11 czerwca 2016 r. w godz. 14.00 – 18.00 odbędzie się VIII edycja „Gdyńskiego Magla Twórczego”, którego celem jest integracja osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną Gdyni poprzez prezentację szeroko rozumianej twórczości i umacnianie pozytywnych relacji społecznych. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia oraz instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i gdyńskie szkoły specjalne będą miały okazję do zaprezentowania swojej działalności, twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej.

Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Podczas trwania festynu odbędą się gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Jak co roku będzie można wziąć udział w pakiecie gier plenerowych, w których zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy znajdą coś dla siebie.

Ważnym elementem „maglowania” jest kiermasz twórczości gdyńskich organizacji pozarządowych, gdzie oprócz zakupu oryginalnych i niespotykanych przedmiotów, będzie można zapoznać się z ofertą placówek skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Organizatorem „Gdyńskiego Magla Twórczego” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zespołem ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, gdyńskimi Warsztatami Terapii Zajęciowej, Urzędem Miasta Gdynia, Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka Gdynia, gdyńskimi służbami mundurowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami.

Organizacje i instytucje, które chcą wziąć udział w „Gdyńskim Maglu Twórczym” zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w imprezie!

Zachęcamy do uczestnictwa !

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać do 6 MAJA 2016r. pocztą elektroniczną na adres: e.bajerowska@mopsgdynia.pl w tytule wpisując MAGIEL lub dostarczyć bezpośrednio pod adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia pokój nr 41, tel. 58 625 93 36.

karta zgłoszeniowa