POL_Gdynia_COA.svg

Od wtorku, 5 kwietnia 2016 roku, na stronie gdynia.pl/ankietakrajobrazowa, dostępna będzie ankieta internetowa dotycząca upodobań estetycznych mieszkańców Gdyni.

Badanie jest prowadzone przez Plastyka Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych w związku z wejściem w życie ustawy z 24 kwietnia 2015 r. „o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”, potocznie nazywanej „ustawą krajobrazową ”. Dzięki niej gminy uzyskały prawną możliwość określenia na swoim terenie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ”. Gdynia przystępuje właśnie do tworzenia projektu uchwały.

Badanie jest realizowane przez firmę StructView z PPNT Gdynia.

Potrwa do poniedziałku 18 kwietnia 2016 r., a 28 kwietnia odbędzie się spotkanie warsztatowe interesariuszy w Gdynia InfoBox.

 

106255_file

Wsparciem wizualnym badania internetowego jest trójwymiarowy model Śródmieścia Gdyni

Za: UM Gdynia

; ;