0000022913

Strona internetowa: www.mw.mil.pl

jankaminski5@wp.pl

ul. Jerzego Waszyngtona 12

81-342 Gdynia

Fundację powołano, aby zapewnić pomoc Muzeum Marynarki Wojennej RP oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczeniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzowaniu zabytków historycznych dokumentujących historię Polski Morskiej, a szczególnie Marynarki Wojennej II RP, budownictwa okrętowego i obronnego oraz dokonań naukowców i wynalazców na rzecz obronności na morzu. Upamiętnienie działań Polskiej Marynarki Wojennej w obronie niepodległej Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Pomoc Muzeum MW RP w przygotowaniu i realizacji projektu rozbudowy siedziby muzeum i sfinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich.