0000018943

www.kaszubi.pl/o/gdynia

gdynia@kaszubi.pl

ul. Słowackiego 44 lok. 7

81-392 Gdynia

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest wszechstronny rozwój gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza. Podstawową formą działalności Zrzeszenia jest społeczna praca ogółu członków .