rc3b3wnac487-szanse-logo

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Wnioski można składać do 10 marca 2016 r.

W konkursie, organizowanym w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, o dotacje do 40 tysięcy złotych mogą ubiegać się organizacje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach projektu mają służyć wyrównywaniu szans młodych ludzi (13-19 lat) w starcie w dorosłe życie.

Projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse” mają na celu stworzenie przestrzeni, w której młodzież poprzez aktywne działania nie tylko będzie rozwijać umiejętności społeczne, ale również swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych.

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie, dostęp do generatora wniosków.Wnioski w pierwszym etapie konkursu można składać do 10 marca 2016 r., do godz. 12.00.

Za: pomorskie.eu