Logo fundacji Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje – największa polska organizacja zajmująca się ochroną dzieci przed przemocą i pomocą dzieciom krzywdzonym – rozpoczęła swoje działania w Gdańsku. Od stycznia 2016 r. prowadzi tu Centrum Interwencji Kryzysowej. Z pomocy fundacji będą mogły skorzystać instytucje z województwa pomorskiego w przypadkach przemocy wobec dzieci i innych kryzysów dotyczących dzieci.

Fundacja Dzieci Niczyje ma 25-letnią praktykę w przeciwdziałaniu problemowi przemocy wobec dzieci – mówiMonika Sajkowska, prezeska Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. – W Warszawie prowadzimy placówki wspierające dzieci doświadczające przemocy i ich rodziny.  Nasze doświadczenia chcemy wykorzystywać także w innych miastach. Decyzją Urzędu Miejskiego prowadzimy w Gdańsku Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie świadczymy pomoc bezpośrednią osobom w kryzysie i prowadzimy całodobowy ośrodek wsparcia i hostel kryzysowy, przeznaczony także dla rodzin z dziećmi. Chcemy tu rozwijać również działania na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin – dodaje Sajkowska.

Oddział FDN w Gdańsku, oprócz działań interwencyjnych w CIK, będzie realizował programy profilaktyczne i pomocowe adresowane do dzieci, rodziców i profesjonalistów na terenie województwa pomorskiego.

Dla rodziców przygotowujemy ofertę spotkań i warsztatów na temat wychowania bez przemocy, mądrego stawiania dziecku granic – mówi Krzysztof Sarzała, koordynator oddziału Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku. –Będziemy też działać na rzecz wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, w tym przygotowania sędziów i biegłych psychologów z województwa pomorskiego do  profesjonalnego przesłuchania najmłodszych – tak, byuchronić dziecko przed wtórną traumatyzacją. Ważnym celem oddziału FDN w Gdańsku jest również promowanie i wspieranie wdrażania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami chcemy skutecznie pomagać najmłodszym w trudnych sytuacjach i wspierać profesjonalistów z województwa pomorskiego w ochronie dzieci przed przemocą.

Oferta oddziału Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku będzie się rozwijała. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Interwencji Kryzysowej więcej informacji znajdą na stronie gdansk.fdn.pl.

Za: pomorskie.eu