stp10lat_logo_glowna

Fundacja BORUSSIA i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu zapraszają polskie organizacje pozarządowe do współpracy przy organizacji wizyt studyjnych w Polsce w 2016 r. w ramach Programu Study Tours to Poland dla studentów. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Zgłoszenia można przesyłać do 29 stycznia 2016 r.

Celem wizyty w ramach Study Tours to Poland dla studentów jest zaprezentowanie Polski młodym obywatelom państw sąsiedzkich poprzez prezentację najważniejszych aspektów polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej (administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, media, kultura, gospodarka, nauka i szkolnictwo wyższe, Polska w Unii Europejskiej).

Program wizyt studyjnych w Polsce adresowany jest do wyróżniających się studentów. Zapraszamy osoby w wieku 18-21 lat legitymujące się osiągnięciami w nauce i aktywnie działające w swoim środowisku (na uczelni, w organizacji pozarządowej itp.), którzy wyłonieni zostali w drodze otwartego konkursu prowadzonego przez Fundację BORUSSIA.

Do składania wniosków zapraszamy polskie organizacje pozarządowe mające:
– siedziby w miastach/aglomeracjach będących dużymi ośrodkami akademickimi,
– doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (w szczególności z Europy Wschodniej),
– mające na swym koncie realizację programów edukacyjnych dla młodzieży. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji wizyty studyjnych. Na zgłoszenia organizacji przygotowane na formularzach Programu czekamy do 29 stycznia 2016 r.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem konkursu dla organizatorów wizyt w ramach STP dla studentów”. Formularze oraz regulamin znajdują się na stronie domowej programu www.studytours.pl w zakładce Nowości.

Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności STP – Wizyty studyjne w Polsce 2015-2016.

Za: NGO

; ;