gdańsk_pomorskieeu_logo
Uchwałą 16/106/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pod nazwą „Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2016″.

Poniżej znajduje się lista beneficjentów, która jest również załącznikiem do wskazanej wyżej uchwały.

Ponadto załączamy formularze 3 dokumentów (załączników – 1. Opisu zadania z harmonogramem, 2. Kosztorysu i 3. Oświadczenia dot. VAT), których wypełnienie i odesłanie na adres: p.jecek@pomorskie.eu jest niezbędne przy sporządzaniu umów grantowych.

Kontakt: Paweł Jęcek, tel. (58) 32 68 849 lub p.jecek@pomorskie.eu.

Pliki do pobrania:

Za: Samorząd Województwa Pomorskiego