dziennikustaw

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Fundusz to sposób na zagospodarowanie źle wydanych pieniędzy z 1 procenta. Rozporządzenie wymienia 5 zadań, na które będzie się przeznaczać gromadzone środki.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2363. Weszło w życie dzień po publikacji czyli 1 stycznia 2016 r.

Za: NGO

; ;