14 października 2015r w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych miała miejsce wizyta młodych liderów z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

Organizatorem projektu „Wizyty studyjne w Gdyni”  jest Centrum Współpracy Młodzieży.

Projekt ten ma na celu rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej w krajach Europy Wschodniej, a wizyty studyjne mają służyć bezpośredniej wymianie doświadczeń oraz prezentacji polskich osiągnięć na przykładzie działalności lokalnych organizacji i instytucji. Uczestnicy odwiedzają szereg organizacji, spotykają  się z działaczami, studentami i przedstawicielami samorządu lokalnego.

Po prezentacji i omówieniu głównych zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbył się panel dyskusyjny. Szczególnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi  cieszył się Wolontariat i wszelkie kwestie z nim związane. Pojawiły się również zapytania na temat Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego, zakresu jej działania, wybierania członków, funkcjonowania.

Duże zainteresowanie wzbudziły również kwestie pozyskiwania funduszy przez organizacje, współpraca organizacji z II sektorem, ale także współpraca między organizacjami (efekt rywalizacji).

Za kilka dni przed nami kolejne spotkanie z kolejną grupą.

 

635805338752277441