narodowe_centrum_kultury_9789Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Wnioski można składać do 16 listopada 2015 roku.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 18 stycznia 2016 do 15 listopada 2016 roku.

Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI. Formularze wniosków wkrótce będą dostępne w systemie.

Nabór wniosków trwa do 16 listopada 2015 roku.

Informacji o programie dotacyjnym „Ojczysty – dodaj do ulubionych” udzielają w godzinach 10.00 – 14.00::

Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@​nck.​pl

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@​nck.​pl

Więcej na NGO

; ;