logo20

 

Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor  we współpracy  z kwartalnikiem Trzeci Sektor

zapraszają na debatę

NGO – MISJA NA UMOWĘ ZLECENIE?

ZATRUDNIENIE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

19 PAŹDZIERNIKA 2015, GODZINA 18:00

 

Podczas debaty zastanowimy się, jakim pracodawcą jest trzeci sektor. Jak mogą i jak powinny się zachowywać organizacje pozarządowe zatrudniając pracowników? Gdzie leżą granice związane z zachowaniem w sektorze standardów w tym zakresie.

Czy NGOsy, same szerząc ideały związane z rozmaitymi wymiarami życia społecznego, mogą naruszać jego inne zasady, w tym te związane ze stosunkiem pracy?

Czy sektor pozarządowy może być atrakcyjnym pracodawcą, który tworzy swoim pracownikom perspektywy rozwoju i zapewnia stabilizację? Jakich warunków działania do tego potrzebuje?

 W debacie udział wezmą:

MARTA GRACZYK-BIAŁEK prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”,  koordynatorka programu „Zoom na domy kultury”. Socjolożka i dziennikarka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektami społecznymi.;

KRZYSZTOF CIBOR – działacz społeczny, przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, Komisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych;

EWA JAKUBOWSKA-LORENZ – pracuje w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności, gdzie odpowiada za kontakty z mediami. Przez ponad 8 lat była dziennikarką Polskiej Sekcji radia BBC (2 lata w Londynie). Później była rzeczniczką prasową w organizacjach ekologicznych –Greenpeace, potem ClientEarth. Pracowała też w dziale Public Affairs ambasady USA, gdzie zajmowała się współpracą z NGO i rekrutacją do programów wymiany.

IZABELA PRZYBYSZ – specjalizuje się w problematyce rynku pracy, jest koordynatorką projektów w Instytucie Spraw Publicznych z zakresu polityki społecznej, a w szczególności przedsiębiorczościi społecznej i innowacji. Jest także blogerką, prowadzącą portal YoLaMa dotyczący młodych na rynku pracy.

BOGNA ŚWIĄTKOWSKA – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca NN6T. Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika Machina (1998-2001). Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy oraz Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury, członkini Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

Rozmowę poprowadzi dr hab. MAREK RYMSZA, redaktor naczelny kwartalnika Trzeci sektor.

Wprowadzenie do dyskusji: 

PIOTR ADAMIAK, Stowarzyszenie Klon/Jawor

DR AGNIESZKA RYMSZA, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych, adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej J. Korczaka.

Debata odbywa się w związku z ukazaniem się nowej edycji raportu Civil Society Organization Sustainability Index, który pokazuje poziom stabilności sektora pozarządowego w Polsce na tle europejskim. Część raportu poświęconą Polsce od 10 lat przygotowują badacze Instytutu Spraw Publicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej