pozytek

8 października 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Komitet odpowiedzialny będzie m. in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie spójności KPRES i regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby wynikające z realizacji KPRES, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną.

Poznajcie jego skład!

  ; ;