gdańsk_pomorskieeu_logo
Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, ze do dnia 15 października br. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe.

Wnioski należy składać do dnia 15 października 2016 roku. Będą one rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach:

  1. młodzieżowca,
  2. juniora
  3. juniora młodszego
  4. sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Wnioski należy składać według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku.

Szczegółowe informacje, wraz z treścią cytowanej uchwały oraz wnioskami do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej: http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/web/departament-edukacji-i-sportu/stypendia-sportowe

Uwaga:

Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Uwaga:

Wnioski o stypendia sportowe należy wypełnić czytelnie i w sposób kompletny (powinny być wypełnione wszystkie rubryki, powinny zawierać właściwe opinie i podpisy). W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

Za: pomorskie.eu