Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkanie poświęcone temu, jak Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w przypadku naruszeń praw kobiet pokrzywdzonych w związku z różnymi formami przemocy czy dyskryminacji. Spotkanie poprowadzi dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. W spotkaniu weźmie udział również Pełnomocnik Terenowy RPO w Gdańsku.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela/obywatelki, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. O pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i  uczelnie, policję, urząd gminy itd.) do Rzecznika może zwrócić się każdy polski obywatel/obywatelka lub cudzoziemiec/cudzoziemka (jeśli znajduje się pod władzą RP), a także grupa obywateli/obywatelek lub organizacja.

Jeśli uważasz, że sąd, publiczna służba zdrowia, szkoła, uczelnia, policja, urząd gminy itd. naruszają należne Ci prawa przyjdź na spotkanie, podziel się swoją historią z Rzecznikiem!

UCZESTNICZĄC W SPOTKANIU DOWIESZ SIĘ:

 • jakie kompetencje ma Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • jak może zareagować na wnioski obywateli i obywatelek,
 • jakie są czynności podejmowane przez samego Rzecznika (z urzędu),
 • jak Rzecznik może włączyć się i pomóc w twojej konkretnej sprawie,
 • jak napisać wniosek o interwencję i jakie dołączyć dokumenty,
 • w jakich sprawach Rzecznik może wnieść skargę kasacyjną od prawomocnych wyroków sądów,
 • omówione zostaną m.in. sprawy związane z przemocą w rodzinie, zgwałceniami, rozwodami, alimentami, ustalaniem miejsca pobytu i kontaktów z dziećmi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kiedy: środa, 6 czerwca, godz. 18:00-20:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk (I piętro, sala konferencyjna)

Liczba miejsc: 15-30

Udział bezpłatny!

Obowiązują zapisy! Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca 2018 do końca dnia.

ZAPISY:

 • Aby zapisać się na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehktPs2fazKUCd6qbTEJHWfnZ2wCpNqD_162M2Q1ISn7OTtA/viewform.
 • Jeśli osoba chętna do udziału nie ma możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to może zapisać się na spotkanie pisząc na adres e-mail: cpkgdansk@gmail.com, dzwoniąc pod numer tel. 58 341 79 15 lub zapisując się osobiście w biurze CPK Gdańsk w godzinach otwarcia oddziału (od poniedziałku do czwartku od godz 10:00 do 18:00 i w piątki od godz. 10:00 do 15:00).
 • O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Na zgłoszenia czekamy do 3 czerwca 2018 r., do końca dnia.
 • Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na spotkanie. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową – w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w spotkaniu osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 3 czerwca 2018 roku.

Pytania organizacyjne można kierować do biura Centrum Praw Kobiet w Gdańsku na adres: cpkgdansk@gmail.com lub dzwoniąc pod numer: 58 341 79 15.

Dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

22 września 2015 r. została powołana na stanowisko Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania. Jest doktorką nauk prawnych, radczynią prawną i legislatorką. Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women’s Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania (do czerwca 2015 r.). W latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk. Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP). Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk.

Warsztat odbywa się w ramach projektu Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

CPK_Gdansk_Spotkanie-z-dr-Sylwia-Spurek_06.06_Material_prasowy