4 kwietnia 2018 r. rusza 4. już edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, którego celem jest udzielanie wsparcia klubom sportowym, w których trenuje młodzież oraz dzieci, zarówno zdrowe, jak i chore i niepełnosprawne. Program jest wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter & Gamble oraz agencji reklamowej Grey Group Poland. W tym roku do partnerów wspierających program dołączyła także Fundacja LOTOS.

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” wspiera nie tylko organizacje, zrzeszenia oraz szkoły sportowe, ale również organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży zdrowej oraz chorej i niepełnosprawnej. Wspomniane organizacje mogą składać wnioski o granty przyznawane w ramach „Polskich Nadziei Olimpijskich” od 4 do 30 kwietnia br. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej programu www.nadziejeolimpijskie.pl.

Ambasadorami programu po raz kolejny zostali Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak oraz Marzena Zięba.

„Polskie Nadzieje Olimpijskie” niezmiennie od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród organizacji sportowych, klubów i szkół odpowiedzialnych za trening naszych sportowców. Chociaż z roku na rok zaplecze, którym dysponują instytucje sportowe jest coraz lepsze, w dalszym ciągu widzimy obszary potrzebujące naszego wsparcia. Pamiętajmy, że większość naszych olimpijczyków zaczynało swoją karierę w małych klubach. Powinniśmy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc im w rozwijaniu talentów ich podopiecznych – mówi Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wsparcie dzieci i młodzieży chorej oraz niepełnosprawnej udzielane jest w ramach filaru programu „Upowszechnianie Sportu Dzieci i Młodzieży Chorej i Niepełnosprawnej”, którego beneficjentami byli dotychczas m.in. Fundacja Akademii Integracji” oraz Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”.

Aktywność fizyczna wspiera rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nie tylko promować sport wśród naszych podopiecznych, ale też aktywnie wspierać organizacje, które podejmują działania na rzecz poprawy zdrowia dzieci z niepełnosprawnością oraz umożliwiają im rozwój kariery sportowej. Dotychczas w ramach filaru „Upowszechnianie Sportu Dzieci i Młodzieży Chorej i Niepełnosprawnej”, przekazaliśmy 19 grantów dla klubów, w których trenują dzieci i młodzież chora i niepełnosprawna i cieszymy się, że będziemy mieć okazję pomóc kolejnym klubom – dodaje Krystyna Aldrige-Holc, Prezes Fundacji POLSAT.

W tym roku do partnerów programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” dołączyła Fundacja LOTOS, która od wielu lat angażuje się w działania mające na celu wyrównywanie różnic społecznych, ze szczególnym nakierowaniem na dzieci i młodzież.

– LOTOS od wielu lat aktywnie wspiera najpopularniejsze dyscypliny sportowe oraz dba o rozwój młodych, utalentowanych sportowców. Naszym celem jest wspieranie sportowego rozwoju dzieci i młodzieży. Z przyjemnością zatem zaangażowaliśmy się w Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie”,

który powstał po to, aby wspierać dzieci i młodzież uprawiające sporty olimpijskie oraz rozpowszechniać aktywność sportową dzieci chorych i z niepełnosprawnością. Idee te bardzo dobrze wpisują się w cele statutowe Fundacji LOTOS i są zgodne ze strategią społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS – mówi Marcin Gargas, Prezes Fundacji LOTOS.

W ramach poprzednich edycji programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” wręczono granty 59 organizacjom sportowym dedykowanym zdrowym dzieciom i młodzieży oraz 19 grantów dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Łączna kwota przyznana w czasie wszystkich edycji PNO to ponad 3,6 miliona złotych.

Za: NGO