Organizacje pozarządowe sporządzają co roku sprawozdania (finansowe, merytoryczne) oraz składają je do różnych urzędów. Niestety zdarza im się gubić w tych obowiązkach. A mają ich więcej niż niejeden przedsiębiorca. Dzięki naszej infografice nic Ci nie umknie!

Organizacje pozarządowe muszą wysyłać co roku swoje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (w 2018 r. za 2017 r.) oraz deklarację CIT-8 do urzędu skarbowego. Powinny to zrobić niezależnie od tego, czym się zajmują i jak duże mają roczne budżety. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub mają status organizacji pożytku publicznego, mają więcej obowiązków sprawozdawczych.

Więcej na ten temat na załączonej infografice. Warto się jej przyjrzeć oraz skorzystać ze szczegółowych wskazówek w PORADNIK.NGO.PL: roczne-sprawozdanie-finansowe.

Więcej na stronie NGO