Organizacje pozarządowe składają do urzędu skarbowego deklarację CIT-8. To obowiązek każdej organizacji, nawet tej naprawdę małej. W 2018 roku jest na to nieco więcej czasu.

Przypominaliśmy już wielokrotnie, więc mamy nadzieję, że większość NGO ma to już za sobą. To już naprawdę ostatnia chwila na CIT-8. Skorzystaj z przygotowanych przez nas podpowiedzi i wypełnij obowiązek każdej organizacji pozarządowej.

CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Złożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym to obowiązek wszystkich fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłychklubów sportowych, nawet jeśli:

  • mają mało pieniędzy, utrzymują się tylko ze składek, drobnych darowizn itp.,
  • miały tylko dochody zwolnione z podatku,
  • nie miały żadnych przychodów i kosztów w poprzednim roku.

CIT-8 składają też organizacje pozarządowe, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencje przychodów i kosztów (mimo, że organizacje te zwolnione są z innego obowiązku: z obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego).

CIT-8 wysyła się do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Organizacje, które samodzielnie wypełniają CIT-8, powinny zakupić certyfikowany podpis elektroniczny (minimalny roczny koszt to ok. 300 zł). Organizacja zatrudniająca nie więcej niż 5 osób (liczy się wszystkie rodzaje umów, nie tylko umowy o pracę, ale także umowy zlecenia i umowy o dzieło) może wysłać CIT-8 w wersji papierowej.

Standardowy termin na złożenie CIT-8 to 31 marca. Termin ten obowiązuje organizacje pozarządowe, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (tak jest w przypadku większości organizacji).

Ponieważ w 2018 r. 31 marca wypada w sobotę, termin na złożenie CIT-8 w 2018 r. przesuwa się na najbliższy dzień roboczy – wtorek 3 kwietnia.

Za: NGO