Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie www.wnioski.msit.gov.pl.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Decyzją nr 53 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować i podpisać.

Dokumenty należy wysłać w systemie Amodit oraz pocztą na adres Ministerstwa do 20 grudnia br.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs

Za: NGO