MEMO to projekt, którego celem było stworzenie multimedialnego, czyli wykorzystującego różne techniki audio-wizualne, urządzenia dedykowanego seniorom (65+).

 Korzystanie z niego pomaga osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami (i przez to pośrednio zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu), ale także, co bardzo ważne – stymulować ich pamięć. Pamięci jako takiej nie da się naprawić, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymywać ją w dobrej kondycji i to właśnie było jednym z głównych zadań naszego urządzenia. Wspiera ono także nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzypokoleniowych.

Urządzenie zostało stworzone z udziałem projektantów i specjalistów od technologii, ale w cały proces, niemal na każdym jego etapie zaangażowani byli także sami seniorzy jako przyszli użytkownicy.

 MEMO przeszło 3 miesięczne testy prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu SWPS, których celem było zmierzenie wpływu jaki aplikacje mają na kondycje poznawczą użytkowników. Dodatkowo było także sprawdzane pod kątem sposobów jego używania w różnych kontekstach – przez osoby mieszkające samodzielnie, w relacji dziadkowie-wnuczki, a także podczas zajęć grupowych. jak i sposobów jego używania. Dzięki temu możliwe było wychwycenie wszelkich usterek, ale także barier lub przeszkód, które mogłyby potencjalnie zniechęcać seniorów do korzystania z urządzenia.

 Na urządzenie składają się: tablet, jego obudowa, oprogramowanie – 3 aplikacje: MEMO Trening, MEMO Dzień, MEMO Pamiątki wraz z autorskimi treściami wykorzystującymi obrazy czy muzykę.

Data: 30.11.2017

Miejsce: Dom Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa

Czas: 11:00-13:00

REJESTRACJA

Prosimy o potwierdzenie udziału do 28 listopada klikając w link: http://MEMO.splashthat.com

KONTAKT

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Mają Durlik (e: mdurlik@stocznia.org.pl, t: 22 378 39 73)

zaproszenie_konferencja_memo

Więcej informacji na stronie internetowej www.projektmemo.pl