Nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja 2016, dała nowe możliwości działania stowarzyszeniom zwykłym. Są one również związane z różnymi nowymi źródłami finansowania działań stowarzyszeń zwykłych. Sprawdź, czy wśród tych źródeł są darowizny?

PYTANIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO:

Wspólnie z dwójką znajomych założyliśmy w czerwcu 2016 r. stowarzyszenie zwykłe. Ustaliliśmy składki, zamierzamy też zorganizować zbiórkę publiczną – tak chcemy finansować planowane działania. Nie mamy jednak pewności, czy dostępne są dla nas inne źródła wymienione w ustawie. Czy stowarzyszenie zwykłe może przyjmować darowizny finansowe na konto bankowe na konkretny cel pożytku publicznego?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Do czasu nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (do 20 maja 2016 r.) jedynym źródłem finansowania działań stowarzyszenia zwykłego były składki członkowskie. Nowelizacja zmieniła ten stan rzeczy. Stowarzyszenia zwykłe mogą teraz zdobywać środki na wiele sposobów. Wyliczenie dostępnych stowarzyszeniom zwykłym źródeł finansowania zawiera artykuł 42 ust. 2. Zostały w nim  wymienione, oprócz wspomnianych już składek członkowskich, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach wyraźnie wskazuje więc na darowiznę, jako na możliwe źródło finansowania działań stowarzyszenia zwykłego.

Czytaj dalej