ministerstwo_rozwoju_mr_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpg

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16 na zwrotne finansowanie w temacie: Pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Nabór potrwa od od 30 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Nowy konkurs z zakresu innowacji społecznych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój to szansa dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje. Na udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach lub innych formach kształcenia, trwających nie dłużej niż 2 lata (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), uczestnicy mogą otrzymać nieoprocentowane pożyczki nawet do 100 tys. złotych.

„Idea kształcenia się przez całe życie zyskuje w Polsce na popularności, ale wciąż zaledwie 9 proc. osób powyżej 25 roku życia uczestniczy w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności. Dzięki funduszom unijnym chcemy stworzyć innowacyjne rozwiązania wspierające finansowanie kształcenia osób dorosłych” – poinformował wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

W ramach konkursu wyłonieni zostaną operatorzy, którzy będą zajmowali się udzielaniem pożyczek i ich obsługą. Z pożyczki może skorzystać każda zainteresowana osoby dorosła, która przejdzie rekrutację prowadzoną przez operatorów. Określą oni warunki dotyczące czasu zwrotu, wysokości rat, a także warunki umorzenia pożyczki (max. do 25% jej wartości). Pożyczka będzie przelewana przez operatora bezpośrednio na konto instytucji realizującej wybraną przez uczestnika formę kształcenia. Kwota w konkursie przeznaczona na ten cel to 30 mln złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 listopada 2016 r., a zakończy 31 stycznia 2017 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs.makro@mr.gov.pl oraz pod numer telefonu: 22 273 80 08.

Więcej na stronie internetowej