ngoOrganizacja pozarządowa w swoich działaniach może naruszać czyjeś dobra osobiste. Czasami będzie to robić nieświadomie, czasami wynikać będzie to z charakteru zaplanowanego działania. Jeśli organizacja nie chce naruszyć tych dóbr (nie chce kogoś celowo napiętnować), a jej zamiarem jest tylko zwrócenie uwagi na szerszy problem, musi zachować ostrożność.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Jesteśmy w trakcie przygotowywania ekologicznego projektu edukacyjnego dotyczącego dzikich wysypisk śmieci. Elementem projektu ma być dostępna na stronie internetowej galeria zdjęć tych wysypisk, nadsyłanych przez uczestników konkursu. Do zdjęć mielibyśmy prawa od ich autorów, zgodnie z regulaminem konkursu. Czy z upublicznieniem tych zdjęć – zdjęć czyjejś działki – wiążą się jeszcze jakieś niebezpieczeństwa, na które powinniśmy uważać.

PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Czytaj dalej