ngoMija rok od wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Przed nowelizacją fundacje OPP składały dwa sprawozdania z działalności. Jedno do bazy sprawozdań OPP, prowadzonej przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Drugie do ministra nadzorującego ich działalność. A ile składają teraz?

Nowelizacja przyjęta została przez Sejm w sierpniu 2015 r. Większość jej przepisów weszła w życie 9 listopada 2015 r. Nowelizacja dotyczyła głównie ustawy o działalności pożytku (niedawno przypominaliśmy, co zmieniło się w tej ustawie), ale jedna znacząca zmiana nastąpiła również w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Ta zmiana zlikwidowała uciążliwy obowiązek sprawozdawczy, polegający na wysyłaniu dwóch sprawozdań z działalności danej fundacji w ciągu roku. Obowiązek dotyczył fundacji, które miały status pożytku publicznego.

Czytaj dalej