(PAP) Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło podręcznik – komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP). Został on opracowany we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertami.

Opisuje i wyjaśnia szczegółowo zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zarówno z punktu widzenia podmiotów, które ją udostępniają (urzędów administracji, instytucji kultury) jak ich użytkowników.

Z komentarza możemy dowiedzieć się m.in., że ponownym wykorzystywaniem jest jedynie takie użycie ISP przez użytkownika, które nie jest związane z wykonywaniem zadania publicznego. Wykonywanie zadań publicznych poprzez tworzenie innowacyjnych usług nie jest ponownym wykorzystywaniem.

Podręcznik podaje przykład gminy, która dla celów promocyjnych wykorzystuje ISP, tworząc aplikacje, które można pobrać z jej strony internetowej. Pozwalają one zwiedzać zabytki i inne obiekty przyrodnicze na obszarze gminy, wybierać różne trasy przeznaczone dla osób w różnym wieku i o rozmaitych zainteresowaniach.

Jej działanie nie jest ponownym wykorzystywaniem, ponieważ stworzenie nowego produktu nastąpiło w ramach zadania publicznego. Promocja gminy jest zadaniem gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.
Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego weszła w życie 16 czerwca 2016 r.

Podręcznik dostępny jest TUTAJ

podrecznik_mc_okladka_cala

Za: NGO