Speaker at Business Conference and Presentation. Audience at the conference hall.

15 października 2016 roku, odbędzie się konferacja naukowa, dotycząca problematyki kobiet które żyją w związkach z partnerami uzależnionymi od alkoholu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, oraz Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Niestety dla wielu z  kobiet problem alkoholowy w rodzinie jest nadal tematem tabu, dlatego ukrywają go i kierując się irracjonalnym wstydem, nie szukają pomocy. Takie postępowanie pogłębia przeżywany przez nie stres i jest dodatkowym źródłem problemów zdrowotnych. Choć kobiety zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami, z reguły nie ujawniają ich prawdziwej przyczyny.

Pracownicy ochrony zdrowia diagnozując problemy zdrowotne kobiet, zdecydowanie za rzadko biorą pod uwagę fakt, że ich przyczyną może być stres spowodowany życiem z partnerem uzależnionym od alkoholu. Często leczą więc  skutki stresu zamiast skierować swoje pacjentki do ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, w których mogą one rozpocząć leczenie przyczynowe swoich dolegliwości.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja nie tylko przybliży jej uczestnikom problem współuzależnienia, ale przyczyni się również do tego, że więcej kobiet, których partnerzy są uzależnieni od alkoholu, będzie korzystać z pomocy psychologicznej.

Nasze spotkanie adresowane jest do osób pracujących w województwie pomorskim,  przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych, a także do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z osobami z problemami alkoholowymi i ich rodzinami.

Program konferencji

Notki o wykładowcach

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również studentów.

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

Miejsce
Audytorium im. prof. Zdzisława. Kieturakisa
Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Gdańsk, ul. M. Smoluchowskiego 17

Termin: 15 października 2016 r., godz. 10:00 – 14:00

 

 

Dr hab. MARCIN GRUCHAŁA
REKTOR
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Organizatorzy

Komitet naukowy       
Prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz
Dr hab. Bogusław Borys
Dr hab. Jacek Sein Anand

Lekarzom uczestniczącym w konferencji zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne

Rejestracja będzie trwać  do 10 października 2016 r. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji  zadecyduje kolejność zgłoszenia.

formularz rejestracji on-line

Kontakt:
fundacja.trzezwosc.gd@gmail.com

Za: pomorskie.eu