aflatoun

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „AFLATOUN”, realizowanym przez Fundację Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

„Aflatoun” to innowacyjny program, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i kreatywności dzieci i mlodzieży w wieku 6-20 lat. Wdrażany jest w 111 krajach na całym świecie i obejmuje wsparciem ponad 2 miliony osób. Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz lokalnego otoczenia, przygotowując ich jednocześnie do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. W ramach programu tworzone są lokalne Kluby Aflatoun, dzięki którym edukacja odbywa się w sposób ciągły, a nie doraźny.

W 2016r., dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, uruchomiony został projekt „Aflatoun”, będący kontynuacją wcześniej prowadzonych w Polsce dzialań. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W ramach niniejszego projektu przygotowana zostanie aplikacja edukacyjna oraz przeszkolonych będzie 96 edukatorów, którzy powołają sieć 64 klubów Aflatoun, gdzie prowadzone będą innowacyjne zajęcia dla 960 młodych osób w wieku 6-20 lat.

Projekt kierowany jest do organizacji pozarządowych, nauczycieli, animatorów, pracowników instytucji kultury i innych osób zainteresowanych edukacją społeczno-finansową. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia w 6 miastach Polski. 

Więcej informacji o projekcie na stronie http://aflatoun.pl/ w zakladce „Dołącz”.

Kontakt:

Marzena Kacprowicz

m.kacprowicz@dobrasiec.org

tel: 22/825-70-22