kprm

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane prace nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz informacje dotyczące naborów i zasad realizacji projektów w ramach Działania 2.16 PO WER.

W drugiej części konferencji odbędzie się spotkanie warsztatowe z pracownikami Departamentu Spraw Obywatelskich, którzy udzielą informacji dotyczących ogłoszonego konkursu pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostepny poniżej.

Osoby zainteresowane uczestnictwa w konferencji proszę o przesłanie do dnia 8 września 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres efs@kprm.gov.pl

Program konferencji w dniu 15 września 2016 r.

Formularz_zgloszeniowy