ngoPosłowie przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Proponuje on naprawę starego błędu, który towarzyszył pierwszym latom obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego. Błąd ten polega na przypisywaniu organizacjom pożytku roli, której w gruncie rzeczy nie pełniły i nie pełnią.

Czytaj dalej