gdańsk_pomorskieeu_logo
Od 11 sierpnia 2016 roku rozpoczyna się proces konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Konsultacje on- line będą trwać w terminie od 11.08.2016 r. do 04.09. 2016 r. formularz on-line dostępny jest na stronie rops.umwp.pl

Odbędą się również dwa spotkania konsultacyjne w Pucku i w Tczewie podczas których dodatkowo będzie konsultowany projekt uchwaływ sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Konsultacje elektroniczne projektu tej  uchwały odbędą się w terminie późniejszym.

Do pobrania:

Za: pomorskie.eu