logo_plEuropejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) podpisały porozumienie w sprawie gwarancji na rzecz przedsiębiorczości społecznej, którego celem jest wsparcie co najmniej 60 przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej w ramach prowadzonego przez Komisję Europejską programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

To nowe porozumienie gwarancyjne umożliwia TISE zapewnienie łącznie 8 mln euro co najmniej 60 przedsiębiorcom społecznym, z których wielu ma trudności z uzyskaniem kredytu w tradycyjnych bankach. W ramach programu wspieranego przez UE przedsiębiorcy społeczni z sektorów takich jak rekrutacja pracowników, sprawiedliwy handel i opieka nad dziećmi będą mogli korzystać z pożyczek o obniżonej stopie procentowej, wymagających ograniczonych zabezpieczeń.

Czytaj dalej