13fa70f33e6568469bf70237b2af3c877a69492b

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – opublikowała 31 maja 2016 r. uaktualniony harmonogram naborów wniosków w PO WER.

Dokument zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok.

Harmonogram naborów wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument obowiązuje od: 31.05.2016.

Za: NGO