pozytek

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu otwartego konkursu ofert realizowanego w ramach Programu Młodzież Solidarna w Działaniu w roku 2016”.

2016 rok jest pierwszym rokiem realizacji Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019. Departament Pożytku Publicznego przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2016 r.  W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres marta.chydrasinska@mrpips.gov.pl, do dnia 13 maja 2016 r. na formularzu, który można pobrać poniżej.

Projekt Regulaminu .DOC

Projekt Regulaminu .PDF

Formularz zgłaszania uwag

Za: pozytek.gov.pl