gdańsk_pomorskieeu_logo
25 kwietnia Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał na posiedzenie Sejmiku informację o sprawozdaniu z programu współpracy samorządu województwa pomorskiego za organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Radni województwa pomorskiego nie zgłosili żadnych uwag do tego dokumentu.

Pliki do pobrania:

Za: pomorskie.eu

; ;