2000px-POL_Gdynia_COA.svg
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4550/16/VII/P z dnia 26 kwietnia 2016 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku”.

I. Zamawiający. 
Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II. Organizator konkursu.

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III. Podstawa i forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.17 oraz art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie, w całym roku 2016 oraz w roku 2015.
 
1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:
1) przedsięwzięcia przypadające na okres od 01 lipca 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

L.p./nazwa dyscypliny/kwota przeznaczona na dotacje w 2016 na zadania realizowane w okresie od 01.07.2016 r. do 15.12.2016 r.
1. Gimnastyka artystyczna 45.000 – zł.;
2. Judo – 70.000 zł.;
3. Koszykówka – 77.000 zł.;
4. Lekka atletyka oraz bieg na orientację – 60.000 zł.;
5. Piłka nożna – 240.000 zł.;
6. Piłka ręczna – 65.000 zł.;
7. Piłka siatkowa – 30.000 zł.;
8. Pływanie i pływanie w płetwach – 65.000 zł.;
9. Rugby, w tym rugby 7 – 20.000 zł.;
10. Sporty walki – 37.000 zł.;
11. Strzelectwo sportowe – 20.000 zł.;
12. Sztuki walki – 16.000 zł.;
13. Tenis stołowy – 10.000 zł.;
14. Żeglarstwo – 190.000 zł.;
15. Pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja – 55.000 zł.
na łączną kwotę 1.000.000 zł

2) przedsięwzięcia przypadające na okres od 01 lipca 2016 r. a 15 grudnia 2016r. w przedmiocie organizacji imprez sportowych skierowanych w szczególności do gdyńskiej młodzieży i dzieci, na łączną kwotę 50.000 zł.

2. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nim dotacje w 2016 roku została przewidziana łącznie kwota 2.100.000 zł. Do tej pory wydatkowana została na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych na podstawie zawartych 73 umów łączna kwota 1.050.000 zł., w tym:
1) na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 1.000.000 zł, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 45.000 zł; judo 70.000 zł; koszykówka 60.000 zł; lekka atletyka oraz bieg na orientację 55.000 zł, piłka nożna 250.000 zł; piłka ręczna 65.000 zł; piłka siatkowa 33.000 zł; pływanie i pływanie w płetwach 70.000 zł; rugby i rugby7 20.000 zł; sporty walki 37.000 zł; strzelectwo sportowe 20.000 zł; sztuka walki 18.000 zł; tenis stołowy 12.000 zł; żeglarstwo 190.000 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 55.000 zł.
2) na organizację konkretnych imprez sportowych, łączna kwota 50.000 zł. w tym:
Organizacja regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni – Eliminacja do Mistrzostwa Świata i Europy 7.300 zł; Organizacja regat żeglarskich o Puchar YKP Gdynia – Eliminacja do Mistrzostwa Świata i Europy dla kl. Optimist” 6.000 zł; XXI Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana 5.000 zł.; Cykl turniejów o Puchar „Bombardierów z Wybrzeża” 5.000 zł.; ALPAT VOLLEY – Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców 4.500 zł.; Organizacja imprezy sportowej – 90-te Urodziny Gdyni – Turniej koszykówki dla rocznika 2004 -4.000 zł.; Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 r – Turniej koszykówki NETZ CUP 2016 w kat. Młodzika 3.500 zł.; Organizacja imprez sportowych – Otwarte Mistrzostwa Gdyni w długodystansowym biegu na orientację 2.600 zł.; Organizacja imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie tenisa ziemnego 2.600 zł.; Gdyńska Liga Podwórkowa – „Wyloguj się do życia i chodź pograć w piłkę”- cykl turniejów dla dzieci i młodzieży z Gdyni 2.500 zł.; Gdyńska Szkolna Olimpiada Rowerowa o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 2.500 zł; Liga strzelectwa sportowego 1.500 zł; Gdynia Cup 2016 – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 1.000 zł; Liga Streetball pod dachem 1.000 zł ; Plażówka pod dachem – IV edycja 1.000 zł
 
4. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nim dotacje w 2015 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 142 umów łączna kwota 1.837.071,12 zł w tym:
1) na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 1.751.171,12 zł, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 78.800 zł.; judo 105.000 zł.; koszykówka 92.671,12 zł.; lekka atletyka oraz bieg na orientację 100.000 zł.; piłka nożna 440.000 zł.; piłka ręczna 115.000 zł.; piłka siatkowa 65.000 zł.; pływanie i pływanie w płetwach 115.000 zł.; rugby, w tym rugby7 40.000 zł.; sporty walki 60.000 zł.; strzelectwo sportowe 35.000 zł.; sztuka walki 29.700 zł.; tenis stołowy 20.000 zł.; żeglarstwo 350.000 zł.; pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 105.000 zł..

2) na organizację konkretnych imprez sportowych łączna kwota 85.900 zł. w tym: Puchar Arki – eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w kl. LAS, LAR, LAS 4,7 – 5.500 zł.; Organizacja regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 4.800 zł.; ALPAT VOLLEY – Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców (dwie edycje) 7.500 zł.; Organizacja Regat Żeglarskich – Puchar YKP Gdynia dla klasy Optimist 4.000 zł.; Cykl turniejów o Puchar Bombardierów z Wybrzeża 4.000 zł.; XX Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana 4.000 zł.; Otwarte Mistrzostwa Gdyni  Dzieci w Judo 3.500zł.; Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej w kl. Optimist gr.B do lat 13, Open Bic do lat 14 i LAS 4,7 do 15 lat 2.500 zł.; Wyloguj się do życia i chodź pograć w piłkę – cykl turniejów dla dzieci i młodzieży z Gdyni (dwie edycje) 3.500 zł.; Gdynia Cup 2015 – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt (dwie edycje) 3.200 zł.; Otwarte Mistrzostwa Gdyni – Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym biegu na orientację 2.000 zł.; Gdyńska Szkolna Olimpiada Rowerowa 2.000 zł.; Organizacja Okręgowego Turnieju Bokserskiego w Gdyni 2.000 zł.; Organizacja imprez sportowych – pt. Streetball pod dachem   (dwie edycje) 1.500 zł.; Puchar Miasta Gdyni – eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów ISAF w kl. LAR, eliminacje do OOM w kl. LAS 4,7 – 4.000 zł.; V Ogólnopolskie Zawody Pływackie – Gdyńskie Delfinarium 4.000 zł.; Międzynarodowe regaty – Puchar Trenerów dla klasy Optimist 3.200 zł.; Drużynowy Turniej Dzieci w Judo 3.200 zł.; III Finał Ligi Młodzieżowej PZSS Puchar Gdyni -Zawody w strzelaniach pneumatycznych 2.900 zł.; Jesienny Puchar Gdyni Mistrzostwa Okręgu dla klasy Optimist 2.600 zł.; Organizacja regat żeglarskich –  Puchar Opti Gdynia dla klasy Optimist 2.400 zł.; Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista w kl. Optimist dla dzieci do lat 9 2.400 zł.; IV Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej 2.000 zł.; III Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka 2.000 zł.; Halowe turnieje piłki nożnej chłopców Cisowa Cup 2015 -2.000zł.; XVI Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym 1.500 zł.; Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym biegu na orientację 1.300 zł.; Liga strzelectwa sportowego 1.000 zł.; XXIII Mistrzostwa Pomorza w judo dzieci im. W. Sawickiego i kmdr S. Filipiaka 1.400 zł..
 
V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.
 
1. Oferty należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 20 maja 2016 r. do godziny 15.oo.

2. Potwierdzenie złożenia ofert (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 23 maja 2016 r. do godziny 15.oo. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia ofert wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu  przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentów zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia ich w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.

3. Do Potwierdzenia złożenia oferty na realizację zadania „Sportowe szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” należy załączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
3) imienny wykaz dzieci i młodzieży  – uczestników szkolenia sportowego, będących mieszkańcami Gdyni dotyczący dyscypliny sportu, której dotyczy oferta,
4) wykaz osiągnięć w 2015 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży,
5) wykaz kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
6) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
7) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
8) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie prowadzone będą zajęcia szkoleniowe w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),
9) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 1 wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
10) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

4. Do Potwierdzenia złożenia oferty na realizację zadania „Organizacja imprezy sportowej w Gdyni dla dzieci i młodzieży” należy załączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
3) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie zorganizowana będzie impreza sportowa w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),
4) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 1 wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
5) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

5. Potwierdzenie złożenia oferty oraz załączniki wskazane w ust. 3 pkt 1-10 oraz w ust. 4 pkt 1-5 winny być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących. W przypadku składania kopii, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub notarialnie.

6. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 2-7 oraz 9-10, a także w ust. 4 pkt 2 oraz 4-5 stanowią załączniki do Zarządzenia nr 4550/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku”.

VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.

1.   Przy wyborze ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
1) kryteria oceny strategicznej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):
a) zasięg i miejsce wykonania zadania, w tym: lokalizacja i adekwatność miejsca do specyfiki dyscypliny (do 10  punktów),
b) wymiar i cykliczność sportowego szkolenia w ramach zajęć  pozalekcyjnych (do 20 punktów),
c) atrakcyjność programowa zadania, w tym w szczególności planowane uczestnictwo w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 15 punktów),
d) kompleksowość zadania, a w szczególności prowadzenie szkolenia zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie (do 15 punktów).
2) kryteria oceny jakościowej (można łącznie uzyskać 40 punktów):
a) ocena zakładanej wykonalności zadania w tym: doświadczenie organizacji i osiągnięcia sportowe uzyskane w 2015 w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży, kadra przewidziana do realizacji zadania, potencjał ekonomiczny wykonawcy zadania, w tym wkład własny finansowy i niefinansowy, ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez Zamawiającego oferentowi w poprzednich latach, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (do 10 punktów),
b) ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: utrzymanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu także po jego zakończeniu oraz czy rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu mają charakter możliwie stały lub długotrwały (do 10 punktów),
c) ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych, w tym korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta (do 10 punktów),
d) ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji, w tym: ocena zakładanych kosztów realizacji zadania w stosunku do celów i rezultatów, ocena kosztorysu w tym stawki jednostkowe, rodzaje kosztów oraz relację pomiędzy kosztami pośrednimi (administracyjnymi oraz wyposażenia i promocji) a kosztami merytorycznymi zadania, planowana liczba uczestników zadania  (do 10 punktów).

2. Przy wyborze ofert na wspieranie realizacji zadania „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
1) kryteria oceny strategicznej (można łącznie uzyskać 60 punktów):
a) zasięg i miejsce wykonania zadania, w tym: lokalizacja i adekwatność miejsca       do specyfiki przedsięwzięcia (do 20  punktów)
b) atrakcyjność programowa zadania, w tym: charakter i  ranga zawodów oraz poziom sportowy uczestników (do 30 punktów),
c) promocja zadania – formy oddziaływania na społeczność lokalną adekwatne do zakładanych celów(do 10 punktów)
2) kryteria oceny jakościowej i przypisane do nich wartości punktowe takie same jak dla realizacji zadania w zakresie „sportowego szkolenia dzieci i młodzieży” podane w ust. 1 pkt 2 lit. a-d.
3. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.
4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 czerwca 2016 roku.
 
VII. Zawarcie umowy.
 
Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2016. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.
 
VIII. Zastrzeżenia i uwagi.

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.

2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie sporządzone oferty odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu złożone w wyznaczonym terminie za pośrednictwem systemu www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowejPotwierdzenia złożenia oferty wraz z obowiązującymi załącznikami.
3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.