hands-together-tree

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. ” Ekonomia Społeczna dla opornych”.

 Miejsce szkolenia:           Laboratorium Innowacji Społecznych,  Gdynia Aleja Zwycięstwa 96-98

Termin:                                  7 maja 2016r. (sobota)

Godziny szkolenia:           5 godzin

Rozpoczęcie szkolenia:  9:00

Szkolenie poprowadzi: Pan Wojciech Girucki (Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Razem”,
twórca i realizator programów aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych.. Wieloletni członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zespołów tworzących Strategię rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, doradca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów przede wszystkim nt. praktycznych aspektów kierowania i zarządzania podmiotami sektora pozarządowego i sektora ekonomii społecznej)

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z formami przedsiębiorczości społecznej, porównają wady i zalety poszczególnych form. Omówione zostaną źródła i sposoby finansowania firm z tego sektora, zaprezentowane zostaną przykłady dobrze działających podmiotów ekonomii społecznej i czynniki warunkujące ich sukces. Możliwe będzie skonsultowanie własnych pomysłów.

Po szkoleniach zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa.

W trakcie szkolenia organizatorzy zapewniają bezpłatnie przerwy kawowe.

[gravityform id=”5″ name=”Formularz zgłoszeniowy na szkolenie ”Ekonomia społeczna””]

 Zapisy na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem formularza!!!

Liczba miejsc ograniczona!!!

; ;