ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert realizujących zadania z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael, których szczegółowy zakres i wymagania organizacyjne znajdują się w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2016 r.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2016 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w terminie określonym powyżej.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

Za: NGO ; ;