gdańsk_pomorskieeu_logo

Sytuacja demograficzna Polski pogarsza się. O tym, co się z tym wiąże, jakie mogą być tego skutki, postanowili opowiedzieć podczas akcji społecznej studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W marcu 2016 r. na ulicach Trójmiasta i w gdyńskiej komunikacji miejskiej, pojawią się plakaty promujące kampanię.

Jako kanały komunikacji wykorzystane zostaną także:

  • największa w Polsce sieć ekranów Digital Signage rozmieszczona na blisko 50 uczelniach w kilkunastu miastach, dzięki której kampania ma szansę dotrzeć do blisko 600 tys. studentów;
  • Internet, media społecznościowe
    Facebook Projekt DEMOgrafia,
    Instagram Projekt DEMOgrafia,
    strona www Projekt DEMOgrafia.

O bardzo złej sytuacji demograficznej naszego kraju słyszymy coraz częściej w mediach i na ulicach naszych miast. Do naszej wiadomości podawane są kolejne dane: malejąca liczba narodzin, rosnąca liczba emigrantów zarobkowych itd.

Ale demografia to nie tylko liczby, demografia to społeczeństwo, obywatele, nasze rodziny, każdy za nas. Organizatorzy akcji uznali, że podstawą dążenia do zmiany obecnej sytuacji jest informowanie społeczeństwa o wpływach czynników demograficznych na codzienne życie. Pomimo tego, że informacje dotyczące demografii coraz częściej prezentowane są w środkach masowego przekazu, nie ma jednolitej kampanii społecznej skupiającej się ściśle na tym problemie.

Celem kampanii społecznej jest uświadomienie Polakom dramatycznej sytuacji demograficznej kraju. Działalność DEMOgrafii opiera się na tworzeniu infografik prezentujących najistotniejsze dane oraz informacje. Są one udostępniane na profilu facebookowym.

Istotną częścią projektu sąrównież wywiady przeprowadzane z mniej lub bardziej rozpoznawalnymi osobami świata nauki, biznesu, kultury i sceny politycznej. Rozmowy te dotyczą zarówno aspektu statystycznego problemu demografii, a więc np. malejącej liczby dzieci w Polsce i sposobów na walkę z tym zjawiskiem, jak również indywidualnego stosunku rozmówców do posiadania rodziny.

Kluczowym elementem informującym społeczeństwo o kampanii sąplakaty, które w marcu zostaną rozmieszczone na ulicach trójmiasta, a w dniach 20-27 marca zobaczyć je będzie można również w pojazdach komunikacji miejskiej ZKM w Gdyni.

Inicjatorami akcji są studenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.