ngoStowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Niestety, zdarza im się gubić w tych obowiązkach. A mają ich więcej niż niejeden przedsiębiorca.

Czytaj dalej