ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_MSWiA_wejscie_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpg

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci;
  2. Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami;
  3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci;
  4. Prowadzenie/rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych;
  5. Organizowanie/prowadzenie szkoleń dla osób z grup profesjonalnie zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych;
  6. W ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych udzielanie pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Realizacja zadania przyczyniać się ma do wsparcia Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych, jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, poprzez przede wszystkim zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączanie mediów w działania poszukiwawcze, a także wsparcie Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych.

Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO