ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_MSWiA_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpgMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej”. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej negatywnych skutków zachowań korupcyjnych, z użyciem w szczególności mediów społecznościowych;
  2. Upowszechnianie wiedzy na temat prawnych konsekwencji zachowań korupcyjnych;
  3. Kształtowanie postaw wyrażających brak społecznej akceptacji dla zachowań korupcyjnych;
  4. Promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społeczościowych, zachowań i postaw etycznych przeciwdziałających korupcji.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat obowiązującego prawa dot. zachowań korupcyjnych, kształtowania właściwych postaw etycznych i obywatelskich, przyczyniających się do zmniejszenia liczby zachowań korupcyjnych.

Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznychi Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO