ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_MSWiA_wejscie_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpgMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań poprzez organizację debat społecznych, warsztatów, spotkań;
  2. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania;
  3. Edukacja kształtująca obywatelskie postawy dzieci i młodzieży.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa – osób małoletnich, a także seniorów na temat obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach zagrożeń, kształtowania postaw obywatelskich i społecznych, przyczyniających się do poprawy poczucia bezpieczeństwa.

Oferty należy składać do dnia 29 marca 2016 r.

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO