resgest-kopia

Bezpłatnie pomagają prowadzić NGO!

Nowy innowacyjny projekt ma na celu wzbudzenie zainteresowania wśród osób niesłyszących prowadzeniem lub działalnością w stowarzyszeniach lub fundacjach.
A wszystko po to by osoby niesłyszące miały taki sam dostęp do informacji, co osoby zdrowe.

Często spotykamy się z osobami głuchymi i niedosłyszącymi, którzy są zainteresowani tego typu działalnością, ale nie potrafią sobie poradzić z np. pisaniem pism urzędowych, czy też  w kontaktach z innymi instytucjami, dlatego ich działania mają przeważnie charakter indywidualny oraz skupiają się na ograniczonej liczbie odbiorców. Ponadto istnieje wiele NGO prowadzonych przez osoby niesłyszące, które mają bardzo ograniczoną działalność lub przestają funkcjonować ze względu na bariery formalne lub komunikacyjne.

Projekt prowadzony przez Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” realizowany od 06.04.2015r do 30.04.2016r., ma przede wszystkim pomóc takim osobom oraz NGO
w prowadzeniu tego typu działalności. Głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania
i uświadomienie takich osób, że pomimo barier komunikacyjnych mogą normalnie prowadzić stowarzyszenie lub fundację bez obaw, że nie przyniesie to pożądanych efektów. Dzięki wykładom w języku migowym udostępnianym na stronie internetowej glusi.tv oraz poradnikom wydawanym w formie płyt DVD przesyłanym do NGO działających na rzecz ON pozwoli osobom zainteresowanym dowiedzieć się jak założyć i prowadzić stowarzyszenie lub fundacje.

Do projektu zostały zakwalifikowane następujące organizacje:

– Biłgorajskie Stowarzyszenie Głuchych „Głos Ciszy” z Biłgoraja,

– Stowarzyszenie „Migiem Przez Świat” z Lublina,

– Fundacja na Rzecz Osób Niesłyszących i Niepełnosprawnych „UPS!” z Warszawy.

W celu uzyskania informacji o projekcie prosimy o kontakt z Piotrem Krupa osobą odpowiedzialną za projekt: „Głusi zakładają NGO – poradnictwo i wsparcie” tel. 17 852 92 33, e-mail: ngo@resgest.pl

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OBYWATELE DLA DEMOKRACJI FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EOG

Z poważaniem,

Zespół projektowy