ministerstwo_spraw_wewnetrznych_i_administracji_MSWiA_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl.jpg

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, uzależnieniami. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących,a zagrażających ich bezpieczeństwu i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji;
  2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki);
  3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży;
  4. Rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wypracowania skutecznych mechanizmów służących pomocy osobom małoletnim w sytuacji zagrożenia, a także ograniczaniu negatywnych zjawisk występujących wśród młodych ludzi (patologii, przemocy).

Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, uzależnieniami”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO