Departament Pożytku Publicznego opublikował listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w Priorytecie 2 konkursu FIO 2016.

Rozstrzygnięcie znajduje się w ostatniej kolumnie: P – pozytywne, N – negatywne. Listy wyników dostępne są w formacie pdf.

Konkurs ogólny – Priorytet 2

; ;