DN_alternatywna

 

KRS: 0000330444

Strona internetowa: www.stowarzyszenie-dlaczego-nie.org

e-mail: info@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org

ul. Benisławskiego 16B/5,

81-173 Gdynia

Działalność Stowarzyszenia Dlaczego NIE to szeroko pojęta pomoc osobom, głównie dzieciom i młodzieży, z różną niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzinom, opiekunom polegająca na: a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – organizowanie specjalistycznych konsultacji i porad – pozyskiwanie środków na diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz na realizację innych celów statutowych – rozwijanie kontaktów ze środowiskami lokalnymi i międzynarodowymi, w tym kształtowania różnorodnych form współpracy, integracji i wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – promowanie i organizowania imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych – upowszechnianie i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej – promocja i organizacja wolontariatu, w tym organizowania spotkań, szkoleń, warsztatów i praktyk – udzielanie wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej b) działalności odpłatnej pożytku publicznego – prowadzenie rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia – organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form czynnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów – pozyskiwanie środków na diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz na realizację innych celów statutowych – rozwijanie kontaktów ze środowiskami lokalnymi i międzynarodowymi, w tym kształtowania różnorodnych form współpracy, integracji i wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – promowanie i organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych – upowszechnianie i ochrona praw dziecka, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizowania spotkań, szkoleń, warsztatów i praktyk – udzielanie wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej – inicjowanie i prowadzenie działalności publikacyjnej i wydawniczej.