logo_pnwm

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera w specjalnym programie dotacji „Zachować pamięć” polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech. Termin składania wniosków: 31 marca 2016 roku

Celem programu dotacji „Zachować pamięć” jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru. Chcemy, aby nauczyciele, opiekunowie grup oraz młodzi ludzie podejmowali problematykę narodowego socjalizmu nie tylko poprzez wizytę w miejscu pamięci, ale także, aby korzystali z oferty pedagogicznej tego miejsca lub wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych zajmujących się zagadnieniami nazizmu. Projekty te mają dać uczestnikom okazję do intensywnej i pogłębionej analizy treści związanych z narodowym socjalizmem.

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów.

Dla kogo?

Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, chcących wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci i intensywnie zająć się tematyką narodowego socjalizmu.

Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.

Jakie projekty mogą otrzymać dotację?

Przyznajemy dotacje na spotkania w Polsce i Niemczech, podczas których młodzi ludzie z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju wspólnie zrealizują projekt w miejscu pamięci.

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętnienia ofiar terroru hitlerowskiego, znajdujące się na terenie byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji, miejsc masowych zbrodni, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Kryteria programu dotacji, formularz wniosku o dotację PNWM, uzupełniający formularz w wersji online oraz dalsze informacje na temat programu „Zachować pamięć” znajdą Państwo na stronie

http://www.pnwm.org/dotacje-do-projektow/zachowac-pamiec/

http://www.dpjw.org/projektfoerderung/wege-zur-erinnerung/

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.

Za:NGO