efc_logo

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego „Marzenie o Nauce” Fundacji EFC. Stypendia przeznaczone są dla zdolnej, niezamożnej młodzieży z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Finansowanie obejmuje trzyletni okres nauki w najlepszych liceach w Polsce. Stypendium pokrywa koszty m. in. zakwaterowania i wyżywienia w bursie, opłaty szkolne, wycieczki, zajęcia dodatkowe. Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie efc.edu.pl do 31 marca 2016.

Sięgając po marzenia.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła kolejną, szóstą już, rekrutację do programu stypendialnego Marzenie o Nauce. 80 przyszłych stypendystów będzie uczyło się w najlepszych polskich liceach, a ich rodziny nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów.

W ciągu pięciu edycji z programu skorzystało ponad 400 stypendystów. Każdy pochodził z małej miejscowości, był bardzo dobrym uczniem, a ich rodziny należały do niezamożnej części społeczeństwa.

– W tym roku rozszerzamy nieco obszar naszych działań – mówi Jacek Michałowski, Prezes Fundacji EFC. – Naszych kandydatów szukamy we wszystkich miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Uznaliśmy, że musimy dać szansę niezamożnym rodzinom nie tylko na wsiach, ale także w mniejszych i średnich miastach – dodaje.

EFC została założona, przez Andrzeja Czerneckiego, nieżyjącego już biznesmena i filantropa, który część zgromadzonego majątku przeznaczył na powołanie fundacji. Głównym założeniem programu „Marzenie o Nauce” jest wsparcie bardzo zdolnych i pracowitych młodych ludzi, którzy bez pomocy fundacji przepadliby w systemie oświaty, a ich potencjał zostałby niewykorzystany.

– Zapewniamy naszym podopiecznym wszystko to, czego potrzebują do nauki i funkcjonowania w dużym mieście. Od podręczników, poprzez opłaty szkolne, pomoce naukowe, kursy językowe, czesne w bursie, czy bilety komunikacji miejskiej. Zabieramy ich także na ferie i wakacje – wylicza Michałowski.

Stypendyści EFC we wszystkich miastach wojewódzkich tworzą małe społeczności, ucząc się w wybranym liceum i mieszkając w szkolnych bursach. Zazwyczaj jest to grupa kilkunastu osób, a ich podstawowym zadaniem jest po prostu dobrze się uczyć.

– Uczęszczam do zielonogórskiej „jedynki” – mówi Paweł Gołek, pierwszoklasista i stypendysta EFC. – Nauki jest dużo, ale traktuję to jako ogromną szansę i życiową przygodę. Bez fundacji uczyłbym się w małym, lokalnym liceum, które nawet nie jest notowane w rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj mam autentyczną szansę na rozwój i zamierzam w stu procentach ją wykorzystać – opowiada.

Nad gromadką stypendystów w Zielonej Górze czuwa koordynator regionalny Robert Walków. Jest on łącznikiem między stypendystami a fundacją, dba o to, aby jego podopiecznym niczego nie brakowało.

– Trzeba pamiętać, że to są bardzo młodzi ludzie, mieszkający z dala od swoich rodzinnych domów, będący w innym otoczeniu, nowej szkole, gdzie poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Ich ambicje zderzają się z nieznanymi okolicznościami, a moim zadaniem m.in. jest przeprowadzić ich przez tę zmianę w miarę bezboleśnie – wyjaśnia.

Nabór do programu Marzenie o Nauce ruszył 15 lutego. Kandydat musi pochodzić z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, na koniec I semestru w klasie III gimnazjum mieć średnią ocen minimum 4,5 albo być laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu kuratoryjnego lub olimpiady. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać 900 zł netto.

Zgłoszenie do programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.efc.edu.pl do 31 marca. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji EFC.

Za: NGO

; ;